Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

ĐẶT CHƠI TRỰC TUYẾN

Nếu Quý vị muốn đặt chơi trực tuyến, xin vui lòng gửi email tới booking@brglegendhillgolf.vn hoặc điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:
Chú ý: Đây chỉ là phần yêu cầu đặt chơi, không phải là xác nhận đã được đặt chơi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để xác nhận lại hoặc để biết thêm thông tin trong vòng 24 giờ.
Thay hình khác
Tìm kiếm:
BRG Legend Hill Golf Resort
Address: Soc Son, Hanoi, Vietnam.
Tel:(+84 24) 6262 9258 / (+84 24) 6262 9259   Fax:(+84 24) 32959 258
Email: booking@brglegendhillgolf.vn   Website: brglegendhillgolf.vn
BRG Legend Hill Golf Resort © 2012-2023 All rights reserved