Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

HỘI VIÊN

QUYỀN LỢI

Chính sách dành cho Hội viên

Những gôn thủ may mắn trở thành Hội viên của Sân Gôn Legend Hill sẽ có cơ hội được là thành viên trong “đại gia đình Nicklaus”, có nghĩa là sẽ có dịp được chơi tại hơn 140 sân gôn thuộc CLB Gôn Quốc tế Jack Nicklaus “JNIGC”. Bên cạnh đó, hội viên của CLB Legend Hill cũng sẽ được hưởng các quyền lợi đặc biệt từ các CLB Kings’ Island và Do Son Seaside Golf Resort, cũng như từ một số sân tốt nhất của Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Âu tại từng thời điểm cụ thể.

Letter from JNIGC

Chào mừng các bạn đến với Câu Lạc Bộ Golf Quốc Tế Jack Nicklaus (JNIGC). Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tôi, tôi đã được hưởng quyền ưu tiên được chơi ở một vài sân Golf tốt nhất thế giới, và cũng may mắn có được rất nhiều những tình bạn lâu dài trong suốt thời gian đó. Năm 1994, thông qua việc tao ra chương trình CLB Golf quốc tế Jack Nicklaus (JNIGC), tôi có khát vọng đưa tới những Hội viên trong CLB của chúng ta cơ hội tương tự là được chơi ở các sân Golf khác nhau, và đây cũng là quá trình để phát triển những mối quan hệ đầy ý nghĩa.

Điều lệ & Quy chế CLB thành viên

 ·         Tất cả các CLB Golf thành viên phải có ít nhất một sân Golf được thiết kế bởi Công ty Nicklaus Design mới được phép tham gia hợp lệ vào các chương trình của CLB và không có sự liên kết về các mức giá với CLB. Các CLB Golf hợp lệ mong muốn tham gia vào chương trình sẽ được yêu cầu trở thành “CLB thành viên” – Host Club thông qua việc ký kết và duy trì Thỏa thuận CLB thành viên hiện tại với Công ty Nicklaus Design. Quyền ưu tiên đối với các thành viên trong chương trình CLB Golf quốc tế Jack Nicklaus (JNIGC) sẽ tự đông được mở rộng cho tất cả những người đang là Hội viên và được hưởng quyền ưu tiên tại CLB Golf thành viên, nhưng sẽ không được áp dụng cho nhưng Hội viên dung thẻ khuyến mại tạm thời hoặc Hội viên kết hợp mà không được phép tiếp cận các thiết bị Golf của CLB thành viên.


Tìm kiếm:
Legend Hill Country Club
Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.
Tel:(+84 24) 6262 9258 / (+84 24) 6262 9259   Fax:(+84 24) 32959 258
Email: booking@legendhillcountryclub.com   Website: legendhillcountryclub.vn
Legend Hill Country Club © 2012-2024 All rights reserved